karne

Prawo karne

Nasza kancelaria co do zasady specjalizuje się w obrocie prawnym cywilnym i gospodarczym, lecz współpracujemy ze znanymi karnistami. Wspólnie zapewniamy szeroki kalejdoskop usług:

  • obrona w postępowaniu przygotowawczym oraz przed sądami karnymi
  • występowanie w charakterze oskarżyciela posiłkowego
  • sporządzanie zawiadomień do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa
  • sprawy karno-skarbowe
  • pomoc prawna w toku kontroli skarbowej
  • odwołania od decyzji organów podatkowych w zakresie karnoskarbowym
  • zastępstwo przed sądami i urzędami w sprawach o charakterze karnym
  • kasacja