it

Prawo IT

Obsługujemy projekty związane z tworzeniem i wdrażaniem nowych rozwiązań technologicznych, dostawą i aktualizacją oprogramowania, ze szczególnym uwzględnieniem  prawa autorskiego, internetu,  prawa własności intelektualnej oraz prawa nieuczciwej konkurencji.

Kancelaria oferuje w tym zakresie następujące usługi prawne:

 • redagowanie, opiniowanie i negocjowanie umów IT
 • umowy o współpracę w zakresie obsługi informatycznej przedsiębiorstwa, umowy serwisowe lub SLA
 • kontrakty na wdrożenia oprogramowania
 • umowy o tworzenie i administrowanie baz danych
 • umowy licencyjne oraz OWU w aspekcie zasad UOKiK
 • gwarancje i zasady rękojmi na produkty informatyczne
 • ochrony danych osobowych i ochrony baz danych
 • praw do strony internetowej, ich zawartości i używania znaków
 • poufności w zakresie współpracy technologicznej

Oferujemy również reprezentację w postępowaniach sądowych, a w szczególności:

 • w postępowaniu cywilnym
 • w zakresie praw autorskich
 • o naruszenie dóbr osobistych lub zasad konkurencji w wyniku zamieszczenia określonych treści w Internecie