handlowe

Prawo handlowe

Zatrudniamy znanych specjalistów z dziedziny prawa handlowego. Zakładaliśmy praktycznie każdy możliwy podmiot prawa handlowego oraz ich koniunkcje osobowe i prawne. Nigdy nie odrzucono nam wniosku o rejestracje spółki, stowarzyszenia czy fundacji. Dzięki bogatemu doświadczeniu nasze sprawy przeprowadzane są szybko i sprawnie. Wielokrotnie udało nam się uchylić nieprawidłowe uchwały wspólników, decyzje zarządu lub decyzję wspólników mniejszościowych.

  • bieżąca pomoc prawna w działalności spółek (uchwały, protokoły, regulaminy)
  • tworzenie podmiotów gospodarczych, w tym zakładanie spółek, również joint-venture, ich oddziałów lub przedstawicielstw
  • fuzje i przejęcia spółek
  • prowadzenie i podejmowanie  działalności gospodarczej w rejonie specjalnych stref ekonomicznych
  • due diligence, audyt prawny spółek, przedsiębiorstw lub innych podmiotów
  • prowadzenie sporów w zakresie prawa handlowego  takich jak odpowiedzialność członków zarządu z tytułu niezgłoszenia upadłości spółki i z tytułu bezprawnego działania organów spółki
  • sprawy o wyłączenie wspólnika ze spółki
  • sprawy karne