gospodarcze

Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze i handlowe to podstawowa specjalizacja naszej Kancelarii. Kancelaria przygotowuje, analizuje oraz uczestniczy w negocjacji umów handlowych oraz prowadzi doradztwo w zakresie działalności w obrocie gospodarczym. Wieloletnie doświadczenie w obsłudze biznesu z sektora MSP pozwala nam cieszyć się mianem Przyjaciela Biznesu. Oprócz doradztwa prawnego nasza rozległa wiedza i kontakty pozwalają pomagać również na poziomie prawnika – menadżera. Nasze porady prawne korelują z realiami prowadzenia działalności gospodarczej. Zawsze optymalizujemy swoje doradztwo pod względem podatkowym a naszą obsługę serwujemy kompleksowo. Na potrzeby konkretnych zagadnień tworzymy zespoły celowe np radca prawny, doradca podatkowy i rzecznik patentowy. Dzięki temu możemy pochwalić się wyjątkowa i bezkonkurencyjną skutecznością w osiąganiu sukcesu.

  • Pomoc prawna w opiniowaniu projektów umów pochodzących od kontrahentów klienta oraz opiniowaniu treści ofert. Kancelaria pomaga w negocjacjach handlowych i rozmowach biznesowych.
  • Oferujemy doradztwo w zakresie najkorzystniejszej najkorzystniejszej formy prawnej nowo tworzonego przedsiębiorstwa oraz w zakresie rejestracji w odpowiednich rejestrach handlowych. Pomagamy również w zakresie ujawnienia istniejących zmian.
  • Pomoc prawna dotycząca sporządzania, modyfikacji oraz opiniowania projektów aktów regulujących funkcjonowanie spółek prawa handlowego (w tym umów, statutów, regulaminów, uchwał, instrukcji, protokołów) oraz innych dokumentów  związanych z działalnością gospodarczą, a także pomoc przy ich wdrażaniu i stosowaniu.
  • Pomagamy przedsiębiorcom w zakresie postępowania upadłościowego układowego i naprawczego. Nasz personel może pochwalić się praktyką u syndyków i znajomością prawa upadłościowego od strony praktycznej. Sporządzamy wnioski o upadłość, zgłoszenia wierzytelności i reprezentujemy spółki wobec których grozi postępowanie upadłościowe.
  • Oferujemy pomoc w sporach pomiędzy udziałowcami, a spółką.
  • Obsługujemy organy spółek handlowych (zarządy, rady nadzorcze, zgromadzenia wspólników), w szczególności sporządzanie projektów uchwał tych organów i protokołów z ich posiedzeń.
  • Oferujemy pomoc w zakresie przejmowania kontroli nad spółkami kapitałowymi oraz obrony przed wrogimi przejęciami.