podzial

Podział majatku

O ile nie została zawarta małżeńska umowa majątkowa, rozwód pociąga za sobą powstanie wspólnego majątku. Zazwyczaj strony mają odmienne poglądy na sposób podziału zgromadzonych środków. Prawidłowe rozliczenie wzajemnych praw majątkowych byłych małżonków, z uwzględnieniem ogółu zasad dotyczących powstawania majątku wspólnego rodzić może określone trudności i spory. Szczególnie zawiłe sprawy są gdy majątek powstał przy nierównym przyczynieniu się każdego z małżonków do jego zgromadzenia.

W podobnej sytuacji mogę znaleźć się osoby przy dziale spadku lub zniesieniu współwłasności.

Świadczymy następujące usługi:

  • negocjacje i reprezentacja w sprawach o podział majątku wspólnego
  • ustalenie nierównych udziałów w powstaniu majątku wspólnego
  • przygotowywanie umów dotyczących podziału majątku wspólnego.