wypadek

Odszkodowania

Nasi prawnicy są bardzo doświadczeni w zakresie uzyskiwania wysokich odszkodowań.

Specjalizacja kancelarii w zakresie odszkodowań obejmuje sprawy o zadośćuczynienie za doznane krzywdy i cierpienia oraz roszczenia odszkodowawcze z ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej sprawcy lub podmiotu odpowiedzialnego. Uzyskamy dopłatę do niedoszacowanego odszkodowania w razie kiedy:

 • kwota odszkodowania nie obejmuje utraty wartości pojazdu po stłuczce,
 • odszkodowanie zostało pomniejszone o kwotę VAT,
 • ubezpieczyciel odmówił zwrotu kosztów pojazdu zastępczego,
 • wycena kosztorysowa odbiega od wartości szkody poprzez zastosowanie części nieoryginalnych, dokonanie amortyzacji części zamiennych lub zastosowanie gradacji ze względu na wiek pojazdu,
 • ubezpieczyciel zakwalifikował szkodę jako całkowitą zamiast częściową, wobec czego wypłacona została tylko kwota stanowiąca różnicę między wartością pojazdu przed wypadkiem a wartością pozostałości (wraku).

W razie uszkodzenia ciała albo śmierci  w wypadku, rościmy o:

 • odszkodowanie za stracone dochody
 • koszty leczenia lub pogrzebu
 • rentę z tytułu zwiększonych potrzeb poszkowanego
 • odszkodowanie i zadośćuczynienia dla najbliższych członków rodziny zmarłego
 • jednorazowe odszkodowanie na przygotowanie do nowego zawodu
 • renta w następstwie śmierci poszkodowanego
 • renta dla osób, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania
 • renta z tytułu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej